AUTOSOL® BRAND

AUTOSOL® ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างครบวงจร สำหรับยานพาหนะรวมถึงเครื่องจักรต่างๆ ทั้งที่ใช้ในเชิงพานิชย์และในครัวเรือน ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี ก่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ AUTOSOL® ที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาโลหะที่ได้รับความนิยมทั่งโลก

ตามลูกค้าของเรา: AUTOSOL® ผลิตภัณฑ์ดูแลโลหะที่ดีที่สุดในโลก

การทำความสะอาดและการดูแลที่ครอบคลุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุดผ่านการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ

แนะนำและทดสอบโดยผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กว่า 90 ปี

รับประกันคุณภาพ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีมายาวนาน และวิธีการผลิตที่ทัน สมัยเป็นพื้นฐนของการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและ การผลิตอย่างเข้มงวด ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพอยู่ในระดับสูง อยู่เสมอ สถาบันตรวจสอบคุณภาพของเอกชน ในกรุงบรัสเซลส์ "Monde Selection" ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หลายชนิด และสรุปผลว่าผลิตภัณฑ์ของเรามี คุณภาพดีเยี่ยม พร้อมทั้งมอบรางวัลเหรียญทองให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การวิจัยและการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นนวัตกรรม

แผนกวิจัยและพัฒนา AUTOSOL® พร้อมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตสารคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์หลายปีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานของ AUTOSOL® รวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด AUTOSOL® รับประกันคุณภาพสินค้า และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

NSF // สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยของคุณ NSF เป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไร เป็นผู้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับกับการพัฒนา การออกใบรับรองให้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ ศึกษาและจัดการความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย
มาตรฐานของ NSF นั้นเป็นมาตรฐานในด้านสุขภาพที่ถูกยอมรับทั่วโลกซึ่ง ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะ AUTOSOL® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ NSF และมีเครื่องหมาย NSF เพื่อรับรองบนความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะของ AUTOSOL® ปลอดภัยและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในครัวเรือน, โรงแรม, ห้องครัว, โรงอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องกล

OCEAN SAFE // THE AUTOSOL @ ECO-LABEL

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม AUTOSOL® จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษที่ไม่มีไมโครพลาสติกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมประทับตรา "OCEAN SAFE - FORM ULATION WITHOUT MICROplAST“ สัญลักษณ์แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไมโครพลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001

AUTOSOL® เห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดี โลกน่าอยู่ จุดมุ่งหมายคือการปล่อยให้โลกที่สะอาดน่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไป เป้าหมายนี้จะบรรลุได้จากการจัดการที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบและการตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ

เป้าหมายของ AUTOSOL® ยึดมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแนวทางการผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงควบคุมพฤติกรรมของพนักงานเรื่องการใช้พลังงานและการปล่อยของเสียหรือการบำบัดน้ำเสียกลับสู่ธรรมชาติ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ AUTOSOL® ได้รับการรับรอง ISO 14001 ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2539 ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เป็นการกำหนดโครงสร้างการนำไปใช้การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่เหนือกว่ามาตรฐานรับรอง ISO 14001 คือการส่งเสริม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้น AUTOSOL® จึงปฏิบัติตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับเศรษฐกิจหรือข้อกำหนดทางสังคมและการเมือง

WE GUARANTEE QUALITY