ทำความสะอาด เครื่องครัวสแตนเลส

ทำความสะอาด เครื่องครัวสแตนเลส เครื่องครัวสแตนเลสเมื่อผ่านการใช้งานหลายๆครั้ง ความแวววาวของสแตนเลสก็จะลดลง สเตนเลสก็เหมือนวัสดุทั่วไป เมื่อนำมาใช้ก็จะเกิดคราบต่างๆบนพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นคราบอาหาร คราบนิ้วมือ คราบตกค้าง วิธีดูแลรักษาเครื่องครัวสแตนเลสให้สะอาดและแวววาวเหมือนใหม่มีวิธีง่ายๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะ ออโต้โซล เพียงชิ้นเดียว วิธีทำความสะอาด เครื่องครัวสแตนเลส เครื่องสแตนเลสทำความสะอาดได้ง่ายเพียงเช็ดริ้วหรือรอยเปื้อนด้วยผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะ ออโต้โซล (AUTOSOL Metal Polish) และเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้ฝอยเหล็กขัดหม้อและแอมโมเนียเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวของเครื่องครัวสแตนเลสเกิดความเสียหาย ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะ ออโต้โซล (AUTOSOL Metal Polish) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ NSF และมีเครื่องหมาย NSF เพื่อรับรองบนความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาโลหะของ AUTOSOL® ปลอดภัยและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในครัวเรือน, ครัวเรือนสแตนเลส, โรงแรม, ห้องครัว, โรงอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมประทับตรา “OCEAN SAFE – FORM ULATION WITHOUT MICROplAST“ สัญลักษณ์แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไมโครพลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม